Palvelut

Hautaustestamentti

Hautaustestamentti on asiakirja, johon on koottu testamentin tekijän toiveet koskien hautajaisjärjestelyjä. Hautaustestamentti auttaa omaisia aikanaan hautajaisten suunnittelussa. Surun keskellä voi omaisille olla suureksi avuksi, kun he tietävät minkälaiset hautajaiset ovat vainajan toiveiden mukaiset. Myös sellaisessa tilanteessa, jossa omaisia ei ole lainkaan, on helpottavaa ja tärkeää tuoda esille hautajaisjärjestelyjä koskevat toiveet.

Hautaustestamentilla voi sopia hautausjärjestelyistään aivan pienimpiä yksityiskohtia myöten. Voit laatia hautaustestamentin yhteistyössä kanssamme. Ota yhteyttä niin neuvomme sinua asiassa.

Sopimus laaditaan kahtena kappaleena, toista kappaletta säilytetään arkistoissamme ja toinen annetaan tilaajalle. Sopimuksen olemassaolosta olisi hyvä kertoa omaisille tai muulle uskotulle henkilölle, joka kuoleman jälkeen ottaa yhteyttä hautaustoimistoon.

Surun keskellä

Opas omaisille